Wybierz wydarzenie w dniu: 2019-09-26

10:30 - 17:00 KONFERENCJA NAUKOWA INDUSTRIA. KONTEKSTY NIEOCZYWISTE
Celem drugiej edycji jest prezentacja kontekstów bezpośrednio związanych z Biennale Industrii:
• kultura wysoka, popularna i niszowa (subkultura industrialna) – tematyka, sposób prezentacji, krąg odbiorców
• twórczość wybranych artystów doby industrialnej (architektura, malarstwo, literatura, poezja, fotografia)
• kwestia degradacji środowiska naturalnego na przykładzie wybranych regionów przemysłowych
• szczególnie żywa i intensywna religijność katolicka i pozakatolicka
• sposoby spędzania wolnego czasu, hobby
• model zarządzania klubami sportowymi, uprzednio sponsorowanymi przez wielki przemysł
• poziom przestępczości w zakresie liczby i rodzaju popełnianych czynów karalnych
• autostereotyp mieszkańca regionu przemysłowego
wolnych miejsc: 45