Wybierz wydarzenie w dniu: 2019-01-15

Muzeum Śląskie - wystawy stałe i czasowe
Muzeum Śląskie ul. Tadeusza Dobrowolskiego (z wyjątkiem wystawy NA TROPIE TOMKA)
Sztuka Głuchych/ Historia sztuki dla osób niesłyszących, wykład
Cykl wykładów oraz warsztatów prowadzonych w polskim języku migowym z tłumaczeniem na polski język foniczny. Zajęcia adresowane są do osób zainteresowanych sztuką, zarówno słyszących jak i niesłyszących. Wykłady oraz warsztaty prowadzone są przez artystów.