Wybierz wydarzenie w dniu: 2019-10-26

Artysta, a kto, to taki?
Cykl spotkań adresowany do dzieci 6-9 lat
Misunderstood, rejected, struggling with identity – Polish outsiders
Niezrozumiani, odrzuceni, mierzący się z tożsamością – polscy outsiderzy
to tytuł oprowadzania w Galerii Sztuki Polskiej 1800–1945 i w Galerii Sztuki Polskiej po 1945 roku, podczas którego skupimy się na losach artystów, ich dziełach oraz szerzej – tematach związanych z wykluczeniem społecznym oraz poszukiwaniem tożsamości w perspektywie osobistej i zbiorowej. Podejmiemy próbę zrozumienia twórców, takich jak Jacek Malczewski, Aleksander Gierymski, Andrzej Wróblewski i Natalia LL, przede wszystkim jako ludzi, którzy zmagali się z wieloma przeciwnościami.

Misunderstood, rejected, struggling with identity – Polish outsiders is a tour with a closer look at artists, artworks or themes associated with rejection, not fitting in with the society and various aspects of identity. It is held in the Gallery of Polish Art 1800–1945 and Gallery of Polish Art after the Year 1945 to gain a better understanding of the artists, such as Jacek Malczewski, Aleksander Gierymski, Andrzej Wróblewski and Natalia LL, behind their great artworks. To see them not only as highly valued creative personalities, but also as people with many diverse dilemmas.
Muzeum Śląskie - wystawy stałe i czasowe
Muzeum Śląskie ul. Tadeusza Dobrowolskiego (z wyjątkiem wystawy NA TROPIE TOMKA)
Na tropie Tomka
Wystawa zlokalizowana w budynku stolarni przy ul. Dobrowolskiego 1 dedykowana dzieciom - wejście wyłącznie w wyznaczonych godzinach po wcześniejszym zakupie biletów - Liczba miejsc ograniczona.
Oprowadzanie kuratorskie - „Galeria sztuki polskiej po 1945"
Kuratorskie zwiedzanie Galerii
Skrytka Powstańców
Pokój zagadek o tematyce powstańczej - zlokalizowany w budynku CSP - Bilet przeznaczony dla grup 2-6 os. Przed zakupem prosimy o zapoznanie się z regulaminem korzystania z pokoju zagadek.
Wolno mi nie interesować się drugim dziełem
warsztaty dla rodzin i opiekunów z dziećmi
Wspólny bilet
Bilety umożliwiające zwiedzanie aktualnie udostępnionych wystaw stałych i czasowych Muzeum Śląskiego oraz Muzeum Górnosląskiego w Bytomiu.
Bilety nie obejmują wystaw, przestrzeni i wydarzeń odrębnie biletowanych (np. Na tropie Tomka w Muzeum Śląskim)
Zobacz wszystkie wystawy czasowe
Bilety umożliwiające zwiedzanie wszystkich wystaw czasowych w siedzibie Muzeum Śląskiego z wyjątkiem wystawy NA TROPIE TOMKA
Zwiedzanie terenu muzeum z przewodnikiem - Byzuch u Ferdynanda
Zwiedzanie terenu Muzeum z przewodnikiem. Bilety obejmują także możliwość samodzielnego wstępu na wystawy stałe i czasowe, z wyjątkiem przestrzeni edukacyjnej "Na tropie Tomka", przy ul. Dobrowolskiego 1
Zwiedzanie wystaw z przewodnikiem - Rajza po Muzeum
Zwiedzanie wystaw stałych z przewodnikiem. Bilety obejmują także możliwość samodzielnego wstępu na wystawy stałe i czasowe, z wyjątkiem przestrzeni edukacyjnej "Na tropie Tomka", przy ul. Dobrowolskiego 1